Com afecta la duresa càlcica en la piscina

La duresa de calci és la unitat de mesura que ens indica quant calci es troba dissolt en l’aigua, (no confondre amb la calç) es mesura en ppm. El magnesi és un altre dels minerals que es mesura al costat del nivell de duresa de calci.

En les piscines amb recobriment de guix o ciment és molt important estar alerta perquè a l’ésser un material a base de calci i porós, si l’aigua no està equilibrada, és a dir, té aigua tova pot extreure quantitats de ciment ocasionant desperfectes.

 

Aigua dura

Si conté alts nivells de sals de calci i magnesi.

Conseqüències de duresa càlcica alta

Pot conduir a l’acumulació de sediments de calci en les canonades, sòl i parets de la piscina.

· Aigua incrustant → es formen precipitats insolubles que s’adhereixen a les parets de la piscina.

· Menor circulació.

· Aigua tèrbola.

 

Aigua tova

L’aigua si no conté minerals es torna corrosiva, els materials com el ciment i el metall començaran a dissoldre’s. Reparar-ho podria resultar-te molt costós.

Conseqüències de duresa tova

· pH rebotat → canvi brusc en els seus nivells.

· Metalls dissolts → a causa de la corrosió de canonades, alternadors, connexions, bombes..

· Aigua corrosiva → pot dissoldre metalls.

 

Formació de cal/sarro

Es presenta quan hi ha més calci en la solució del que l’aigua necessita.

Aquesta pot variar en gruix i textura però equilibrant el ISL es pot recuperar.

El nivell equilibrat de l’aigua dependrà de factors com els nivells de CYA, el tipus de clor i la temperatura.

ISL → Índex de Saturació de Langelier. Mesura que determina si l’aigua és corrosiva.

CYA → Àcid Isocianúric. Protege el cloro de la luz solar.

 

Com equilibrar la duresa

· Neta la teva piscina per a eliminar qualsevol contaminant.

· Equilibra el pH i l’alcalinitat.

Segons les necessitats que tinguis, et recomanem que utilitzis reguladors de balanç químic:

· Baixar el pH → Baja pH.

· Pujar el pH → Sube pH perlas.

· Pujar l’alcalinitat sense que afecti el pH → Sube TA.

· Baixar l’alcalinitat sense que afecti al pH → Baja TA.

Enlace a este lugar
Escanea para ver en el móvil
Compartir en redes