BEHQ

Política de Qualitat, Medi ambient i I+D+i

Bonet Especialitats Hidroquímiques S.L.O. formula i fabrica productes químics i especialitats per al tractament de l’aigua (piscines, circuits oberts i tancats, aigua potable). També és distribuïdora d’accessoris per a piscines de les marques més prestigioses i de la més completa gamma de kits d’anàlisis i instrumentació analítica.

La declaració de Política recull com a línies mestres:

1. Complir els requisits aplicables, legals i reglamentaris.

2. Crear entre tots, un entorn de treball segur, dinàmic i agradable perquè la satisfacció de l’equip humà es tradueixi en la satisfacció dels nostres clients.

3. Fidelitzar als nostres clients mitjançant productes altament eficaços i competitius acompanyats d’un servei comercial excel·lent que ens permeti complir amb les seves expectatives.

4. Continuar oferint al mercat productes químics innovadors per al tractament d’aigua (piscines, circuits oberts i tancats i aigües domèstiques i industrials), reactius d’anàlisis i instrumentació analítica, així com per a la construcció de piscines.

5. Treballar en la millora contínua dels nostres processos de formulació, fabricació i comercialització i servei tècnic perquè ens permetin créixer en volum d’activitat i aconseguir els nostres objectius de manera sostenible, prioritzant sempre la salut i seguretat de les persones. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat en l’empresa.

6. Fomentar la cultura d’innovació per part de la Direcció i promoure la progressió constant en la I+D+i de l’empresa.

7. Gestionar els processos que redueixin l’impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar anticipadament, l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis.

8. Fomentar l’ocupació racional i segur dels recursos naturals i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no sols a través de la nostra labor, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors i clients.

9. Protegir el medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, i l’ús sostenible de recursos.

10. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per a aconseguir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

La direcció,

Data: 22/08/2022
Edició 7

Enlace a este lugar
Escanea para ver en el móvil
Compartir en redes